Kandil Simidi Kabul Etmek, Yemek, Almak, Satmak, Yapmak

Kandil Simidi Kabul Etmek, Yemek, Almak, Satmak, Yapmak

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Mevlid, Regaip, Miraç ve -sahih olan görüşe göre- Berat kandili diye adlandırılan günleri tazim edip kutlamak/ihya etmek; bu günlere özel olarak ‘ibadettir, sevaptır’ diye yapılan herbir iş (mesela; zikretmek, Kur’ân okumak, mescitlerde, evlerde v.s. o günle ilgili ya da herhangi bir dini konuda sohbet/ders yapmak, mevlitler, kasideler okumak, konferanslar, seminerler, programlar düzenlemek, ziyaretleşmek, sözlü veya yazılı tebrik gibi) bid’at olduğu için -velev ki sevaptır niyeti olmayıp sadece adet diye olsa bile- bu günlerin sembollerinden biri olan, bu günler münasebetiyle yapılan kandil simidini ikram/hediye olarak kabul etmek, satın almak, iş/meslek icabı imal etmek ve satmak -ki bazıları kandil simidi yemenin sevap olduğuna inanmaktadır!- (bütün bunlar) bu günleri tazim edip kutlama bid’atının yaşamına ve yayılmasına yardımcı olmak/katkı sağlamak, bu bid’ata rıza göstermek ve bu günleri kutlayanlara benzemek anlamına geldiğinden sakınılması gereken işler olduğunu, insanları bu münkerden alıkoymak için bunlardan uzak durulması gerektiğini biliyor muydunuz?

Dolayısıyla ev dışındayken veya kapımıza gelinerek birisi bize bu simiti ikram/hediye etse veya evimize gelen bir misafir elinde kandil simidiyle gelse veya bu günlerden biri diye olmaksızın bu günde evine gittiğimiz biri bize bu simitten ikram etse bunu yumuşak bir uslüpla kabul etmemeli, yememeli ve fırsat varsa kabul etmeme nedenini güzel bir şekilde anlatmalıyız. Ancak ikramı kabul etmediğimiz takdirde daha büyük bir mefsedetin meydana gelmesinden korkuyorsak, mesela ikram sahibinin bizden soğumasından ve böylece davete zarar gelmesinden endişe edersek bugünleri kutlamanın bid’at olduğunu, bunu kabul etmediğimizi belirtmek kaydıyla kabul edebilir, yiyebiliriz. Kabul edip bu kimseden ayrıldıktan sonra ise evla olan bunu yemememiz, ailemize ve çocuklarımıza yedirmememiz ve bir ihtiyaç sahibine vererek elden çıkarmamazdır. Aynı şekilde kabul etmediğimiz halde bir şekilde bu simit bize ulaşmış ise de (mesela hükmünü bilmediği için çocuğumuz kabul edip veya satın alıp getirmişse de) evla olan yememek, yedirmemek ve elden çıkartmaktır. Ta ki bu günleri kutlayanlara benzeme durumu söz konusu olmasın. Lakin simit elden çıkarılamayıp heba olacaksa o halde elbetteki yenmelidir. İbn Bâz (rahimehullah) şöyle söylemiştir: “…Eğer yemeklerini daha büyük bir mefsedeti engellemek için kabul etmişsen onu yeme, yedirmek gayesiyle fakirlere ver, lakin onlara bu yemek şu şu münasebet sebebiyledir veya falancanın yanından diye haber verme.”

Bu söylediklerimiz sadece kandil simidi için geçerli olmayıp bid’at olan herhangi bir kutlamaya özel olarak dağıtılan, ikram/hediye edilen bütün mübah yemekler, içecekler, tatlılalar ve her türlü eşya için de geçerlidir.

3 Mayıs, 2016 Hazırlayan: Ömer Faruk

Etiketler: