Halk Dilinde İstem Dışı “Küfür ve Haram” Olan Sözler “Allah Yarattı Demem”

Halk Dilinde İstem Dışı “Küfür ve Haram” Olan Sözler “Allah Yarattı Demem”

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Bir süredir Allah'ın izniyle güncel hayatımızda konuşurken hiç de önemsemediğimiz sözlere değinmeye çalışıyoruz. Ta ki her halimizde Yüce Rabbimizin bizi görüp gözettiği ve her halimizden hesaba çekileceğimizi unutmayalım. O'na olan kulluğumuzun gereği olan amellerimizi gözden geçirelim. Her hangi bir işimiz için bile önceden hazırlık yaptığımızı, bir amirin, bir işverenin karşısına bile çıkarken bir konuşma sunumu hazırladığımızı ta ki karşımızdakinin beğenisini kazanmak için elimizden geleni yaptığımızı, heyecandan rengimizin solduğunu, ellerimizin titrediğini hepimiz biliyoruz. Ki bu sadece bitecek olan yada değeri çok düşük olan bir dünyalık için. Biri olmasa öbürü olan bir iş için.

Peki ya gökleri yeri, ikisi arasındakileri her şeyi ve hepimizi yaratan, öldürüp tekrar diriltecek olan ve çetin bir hesaba çekecek olan Yüce Allah'ın (azze ve celle) huzuruna götürülüp yapıp ettiklerimizden, yapamadıklarımızdan artık hayır yada şer. Hesaba çekildiğimizde ki halimizi hiç düşünüyor muyuz acaba oysaki, Rabbimiz buyuruyor:

“Amel defteri ortaya konunca, suçluların, onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün, 'Vah bize, eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış!' derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.” (Kehf Sûresi 49. ayet meâli)

Bu sebeple kardeşler pişmanlığın fayda vermeyeceği kıyamet günü gelmeden hallerimizi gözden geçirip çok bağışlayan ve esirgeyen Rabbimize tövbe edelim ve ancak Rabbimizin sevip razı olduğu amelleri işleyelim.

Önceki konularda da belirttiğimiz gibi insanoğlunun azılı düşmanı şeytan, kulu her halde helaka sürüklemek için çalışır. Bu bazen batını hal kötü düşünce niyet, bazen de zahiri hal söz amel olarak ortaya çıkar. Yine bizim halk arasında ne yazık ki duyduğumuz o felaket kelimelerden biride Haşa! “ALLAH YARATTI DEMEM” kelimesidir.

Kişi bu kelimeyi de kızgınlık halinde karşısındakine "sana yapacağımı yaparım Allah yarattı demem he" Haşa! şeklinde söyler.

Peki onu ve seni ve her şeyi kim yarattı ey gafil insan. Bu kelimeyi söylerken birçoğunun kastı elbette bu değildir. Dikkatsiz ve şuursuzca ağızdan çıkmıştır ancak ben burada şunu sormak istiyorum?

Hayatımızın her alanında öfkeli ve şuursuzca olduğumuzda yani istem dışı kendi değerlerimize, atalarımıza, baba, dede, dayı, teyze, hala vs… gibi bizim için değerli olan yakınlarımıza karşı ağzımızdan böyle onların duyduğu zaman razı olmayacağı kelimeler çıkıyor mu? Ben hiç sanmıyorum çünkü çok dikkatli oluruz. Peki en dikkatli en edepli olunmaya değer Yüce Allah (azze ve celle) değil mi kardeşler? Elbette ki Rabbimiz. Bakın Rabbimiz kendini seven edepli mü'min kullarını nasıl tanıtıyor bizlere:

“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfal Sûresi 2. ayet meâli)

Bir tarafta Allah (azze ve celle) anılınca kalpleri titreyen müminler diğer tarafta ise Yüce Allah'a şanına yakışmayacak şekilde ve razı olmayacağı şekilde konuşmalar, tartışmalar. Mü'minmiyiz? Mücrim miyiz? artık bakalım halimize. Kişi söz ile İslam’a girdiği gibi çıkabilir de. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız ve bu kötü kelimeyi de inşaAllah terk etmeliyiz çevremizdeki insanları düzgün bir şekilde uyarmalıyız. Allah korusun kişiyi küfre düşürür bu kelime.

Konularımız genelde sözler üzerinden olduğu için daha öncede aktardığımız hadislere tekrar yer vermekte fayda var kardeşler.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

Bilal bin Haris Müzenî (radiyallahu anh) diyor ki; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim;

“Sizden biri Allah’ın hoşuna giden öyle bir söz söyler ki, kendisi onu fazla önemsemez. Ancak o söz sebebiyle Allahu Teâlâ ondan kıyamet gününe kadar razı olduğuna karar verir... Sizden biri Allah’ı gazablandıran öyle bir söz söyler ki, onu kendisi fazla önemsemez ancak o söz sebebiyle Allahu Teâlâ ona kıyamete kadar gazab ettiğine karar verir.” (Tirmizi)

Muâz (radiyallahu anh),

“Yâ Rasûlullah! Beni Cennet’e sokacak bir amel söyleyiniz” dedi. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), “Allah’a iman et. İyi söz söyle ki, senin için ecir yazılır. Kötü söz söyleme, yoksa senin için günah yazılır.” (Tebarani)

Kişi bilmediği şeyin cahilidir ve bu onun dünya ve ahiretini heba edebilir. Bu dünya ve ahiret saadetini elde edebilmek ancak Yüce Allah'a hakkıyla ve razı olacağı kulluğu sunmakla gerçekleşir ki bu da yine bilmekle alakalıdır. Rabbimizi bilmek sevip razı olduklarını ve olmadıklarını bilmek ancak Kuran ve sünneti bilmekle gerçekleşir. Az bir dünyalık için yıllarca okuyup araştıran insan ebedi hayatı için ise hiçbir araştırmaya ilim öğrenmeye gitmez ve sonunda her söz ve ameli münkere dönüşebilir.

Rabbim aklımızı başımıza almayı, ölmeden önce tövbe edip salih ameller işlemeyi bizlere nasip etsin İnşaAllah.

Tüm doğrular ancak Yüce Allah'tan hatalar ve yanlışlar ise ancak nefsimdendir. Başta bu yazdıklarım kendi nefsime sonra tüm insanlara nasihattir.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e al ve ashabına olsun.

Ve’lhamdulillahi Rabbil Âlemin.

27 Haziran, 2016 Mustafa Ebu Muhammed

Etiketler: yaratmak