Sünnet ve Nafile Namazlardan Sonra Zikir Var Mıdır?

Sünnet ve Nafile Namazlardan Sonra Zikir Var Mıdır?

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

-Vitir namazı müstesna- sünnet ve nafile namazlar bittikten sonra belli bir zikrin/zikirlerin yapılmasının sünnet olduğunu bildiren mutemed hiçbir rivayetin bulunmadığını, farz namazlardan sonra söylenen zikirlerin farz namazlara has olup diğer namazlar için de sünnet olmadığını, dolayısıyla -mesela- üç defa “estağfirullâh” ve sonra “Allâhumme ente’s-selâmu…” zikirlerinin sünnet ve nafile namazlardan sonra söylenmeyeceğini biliyor muydunuz?

En başta da belirttiğimiz gibi bundan vitir namazı istisnadır. Nesâî ve başkalarının (rahimehumullah) naklettiği sahih rivayetlere göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) selam verip vitri bitirdikten sonra üç defa:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

der, ilk ikisini sessiz söyler, üçüncüsünü ise sesli söyleyip sesini uzatırdı (yani sesli bir şekilde “subhaaane’l-meliki’l-kuddûs” derdi.) [1]

Bazı ilim ehli:

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

zikrinin nafilelerde de (yani bütün namazların ardından) söylenmesinin sünnet olduğu görüşündedirler. Çünkü ilgili rivayette “fî duburi külli salâtin (her namazın akabinde)” ifadesi geçmektedir. Fakat kimi âlimlere göre ise bundan kasıt “her farz namazın akabinde”dir.

Ancak, sünnet olduğuna inanmadan ve sünnetmiş gibi devamlı yapmaksızın/adet haline getirmeksizin sünnet ve nafilelerden sonra herhangi bir zikrin yapılmasında bir sakınca yoktur. Mesela; özellikle üç defa olmaksızın “estağfirullâh” zikri çekilebilir.

İbn Bâz (rahimehullah) farz namazlardan sonra en başta söylenen üç isitğfar ve “Allâhumme ente’s-selâmu…” zikirlerini sünnet ve nafilelerden sonra da söylemenin sünnet olduğunu, fakat bunlardan sonraki zikirlerin ise sadece farzlardan sonra yapılacağını söylemiştir. Çünkü üç istiğfar ve “Allâhumme ente’s-selâmu…” zikirlerinin sünnet olduğunun beyan edildiği rivayette: “Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) namazını bitirdiği zaman…” cümlesi geçmektedir. Burada farz namazlarla kayıtlanmadan “namazını” diye nafileleri de içine alacak genel bir ifade kullanılmıştır. Ancak bu çıkarım zayıf gözükmektedir. Çünkü buna benzer mutlak ifade, farz namazlardan sonra yapılan bunların dışındaki bazı zikirlerin geçtiği rivayetlerde de geçmektedir. Allahu A’lem.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e al ve ashabına olsun.


[1] Dârakutnî ve Beyhakî’nin (rahimehumallah) rivayetlerine göre bu zikrin üçüncüsünün sonunda رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ diye bir ziyade vardır. Lakin bu rivayet zayıftır.

12 Temmuz, 2016 Hazırlayan: Ömer Faruk

Etiketler: tesbihat