Tathiru'l-İtikat Şerhi [02.Ders / 02.Bölüm] - Tarık Ebu Abdullah
21 Kasım, 2014

1899

Google'da Paylaş

İkinci Ders 2. Bölüm Ders Başlıkları:

2. Bölüm Ders Başlıkları:

- Cehmiyye/Cebriyye veya Murcie fırkası.

- Murcietu’l-Fukeha fırkası.

- Mutezile fırkası.

- Kerramiyye fırkası.

- Küllabiyye fırkası.

- İtikadi bidat fırkaların terekesine varis olan Eşariyye ve Maturidiyye fırkaları.

- İtikadi bidatlerin İslam ümmetinde ana varlık sebebi; Aristo dili, yani mantık.

- İhtisar ile mantık’ın tarifi.

- Mantık tasavvuru, tasdiki ve istidlali kanunlara ilzam eder.

- İhtisar ile hadis ehlinin tasavvur, tasdik ve istidlal kalıpları.

-------------------------------------------------------------------------

Bu dersin takip edildiği “İTİKADIN İLHAD KİRLERİNDEN ARINDIRILMASI”

adlı kitabı resimde gösterildiği gibi videonun alt sağ kısmından

'DOSYA' yazan yerden indirebilirsiniz!