Tathiru'l-İtikat Şerhi [03.Ders / 01.Bölüm] - Tarık Ebu Abdullah
21 Kasım, 2014

1984

Google'da Paylaş

Üçüncü Ders 1. Bölüm Ders Başlıkları:

1. Bölüm Ders Başlıkları:

- Allah (subhanehu ve teâlâ) Kur’an’ı tüm hakikatleri beyan etmek için indirmiştir.

- Allah (subhanehu ve teâlâ) ve Rasûlleri (aleyhimussalatu vesselam) insanlara hakikatlerin beyan olması için ve hüccetin kaim olması için kendi, anladıkları dilde hitap etmişlerdir.

- İslam’ın beyan dili Arapça’dır.

- İslam’a her bidat acemlik sebebiyle girmiştir.

- Arap lügatini Arab’ın üslubu dışında kullanma sebebiyle varit olmuş itikadı bidatlere bazı misaller.

- Mutezile’nin tevhid ve şirk tarifi.

- Mutezile’nin isim ve sıfat inkârı.

-------------------------------------------------------------------------

Bu dersin takip edildiği “İTİKADIN İLHAD KİRLERİNDEN ARINDIRILMASI”

adlı kitabı resimde gösterildiği gibi videonun alt sağ kısmından

'DOSYA' yazan yerden indirebilirsiniz!