Tathiru'l-İtikat Şerhi [20.Ders / 01.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Tathiru'l-İtikat Şerhi [20.Ders / 02.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Rubûbiyyette Şirk ve Örnekleri -2- [20.Ders] Ömer Faruk

Tathiru’l-İtikat Şerhi [21.Ders / 01.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Tathiru'l-İtikat Şerhi [21.Ders / 02.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Tathiru'l-İtikat Şerhi [21.Ders / 03.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Tathiru’l-İtikat Şerhi [22.Ders-01.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Tathiru’l-İtikat Şerhi [22.Ders-02.Bölüm] Tarık Ebu Abdullah

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -3- (Ğaybı Bilme) [21.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -4- (Uğursuzluk) [22.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -5- (Nazar Boncuğu, Muska...) [23.Ders] Ömer Faruk

Rubûbiyyette Şirke Örnekler -6- (Teberrük) [24.Ders] Ömer Faruk

Mâturîdî ve Eş'arîlere Göre Tevhid ve Şirk ve Bunun Reddi [25.Ders] Ömer Faruk

Ulûhiyyette Şirk ve Örnekleri -1- (İstiğâse, İstiâze, İstiâne Şirki) [26.Ders] Ömer Faruk

Tathiru’l-İtikat Şerhi [23.Ders] Tarık Ebu Abdullah